legionella

Legionella is een kiem die van nature aanwezig is in vele soorten water, ook in drinkwater wanneer het toekomt. In de waterinstallaties binnen gebouwen kunnen bepaalde omstandigheden echter de vermenigvuldiging van de bacterie bevorderen en de legionairsziekte of veteranenziekte veroorzaken.

De belangrijkste groeifactor is temperatuur, met een maximale groei tussen de 35-40°C. Boven de 55°C is er geen groei meer. Een tweede groeifactor zijn de voedingsstoffen in de leidingen , die kunnen voorkomen bij lage stromingssnelheden en de aanwezigheid van organische verontreinigingen in het water. Tenslotte kunnen ook stagnerend water en afzetting/sediment (bv. kalkvorming) de groei van de bacterie bevorderen.

Sinds 2007 is het Legionellabesluit van kracht. Dit besluit legt maatregelen op voor watervoorzieningen in publiek toegankelijke inrichtingen. Zo is het  wettelijk verplicht om temperatuurbeheersing toe te passen om legionellagroei in sanitaire installaties in te tomen. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook alternatieve beheersmaatregelen toegepast worden.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ziet toe op de correcte toepassing van het Legionellabesluit.