huursubsidies

AGION kan periodiek huursubsidies toekennen aan inrichtende machten uit het gesubsidieerd onderwijs om een gebouw te huren dat voorheen, namelijk tot AGION de huursubsidie goedkeurt en effectief toekent, nog geen enkele onderwijsbestemming had.
Een periodieke oproep voor het indienen van huursubsidieaanvragen is voorzien in de conceptnota Masterplan Scholenbouw 2.0.

De volgende oproep voor huursubsidies is gepland voor dit najaar. Van zodra de minister van Onderwijs een nieuw oproep lanceert en de voorwaarden gekend zijn zullen we hierover via de website en de nieuwsbrief communiceren. 

AGION lanceerde op 1 maart 2021 een vijfde oproep voor de indiening van de huursubsidie-aanvragen. Elke inrichtende macht uit het gesubsidieerd onderwijs kon zich tot en met 30 juni 2021 kandidaat stellen om een huursubsidie voor schoolinfrastructuur te verkrijgen.

De vijf voorgaande oproepen in de periode 2016-2021 leverden in totaal 293 huursubsidiedossiers op.

Lees in deze rubriek de modaliteiten van deze financieringswijze

PenninQ-icoon-tehuur.png