hoe onstaat oververhitting?

Oververhitting ontstaat bij een onevenwicht tussen de interne en externe warmtewinsten, en de warmteverliezen (afvoer van de warmte). Interne warmtelasten zijn o.a. de aanwezige personen en apparatuur die allemaal warmte afgeven. Externe warmtelasten zijn o.a. de buitentemperatuur en (in)directe zonnestraling.

Om het comfort tijdens de zomermaanden te verzekeren, moet u een evenwicht vinden tussen de warmtewinsten en warmteverliezen.

De “interne warmtelast” voor schoolgebouwen is veel hoger dan voor woningen doordat er in verhouding tot de oppervlakte veel meer personen aanwezig zijn. Daardoor is de vraag naar afkoeling hoger dan bij andere gebouwen.

In scholen varieert ook de bezetting: piekmomenten met veel aanwezigen en langere periodes (vakantie, weekend, avond) dat het gebouw leeg staat. Daardoor wordt ook de aanwezigheid van thermische massa belangrijker omdat u zo temperatuurpieken ten gevolge van interne warmtelasten kan afvlakken.