het belang van een dynamische simulatie

Om goed te kunnen afwegen welke bouwkundige of technische maatregelen (of combinaties van maatregelen) nodig zijn, is een grondige studie nodig.

Laat het studiebureau tijdens het ontwerpen het zomercomfort checken aan de hand van een dynamische simulatie. Hierbij wordt op lokaalniveau en uur per uur berekend wat de invloed is van de gekozen bouwkundige en technische maatregelen op het comfort, de temperatuur, het daglicht en het energieverbruik gedurende een volledig jaar. Zo kan men verschillende ’combinaties van maatregelen laten doorrekenen. Dit gebeurt met gespecialiseerde software.

Met de PHPP en EPB-software kan enkel een statische simulatie uitgevoerd worden op gebouwniveau en voor een jaargemiddelde. Verschillen tussen lokalen of extreme temperaturen worden daarmee niet ingerekend. Deze software is minder geschikt om de zomersituatie goed in te schatten.