U bent hier

Energielening

AGION biedt sinds september 2017 goedkope leningen aan voor het plaatsen van zonnepanelen.

Tot 16 september 2019 keurde het agentschap al 83 aanvragen voor een zonnelening goed. Goed voor  17 960 m² aan zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs in Vlaanderen!

Ondertussen is het toepassingsgebied uitgebreid. Deze leningen zijn mogelijk voor verschillende investeringen in hernieuwbare energie: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK-centrale), …

Lees meer in ons magazine.

Maar het aanbod wordt nog interessanter. De leningen worden binnenkort renteloos aangeboden! Het is enkel nog wachten op de goedkeuring van de begrotingscontrole.

Een eenvoudige aanvraagprocedure en ontzorging bij de voorbereiding, plaatsing en kwaliteitsopvolging zorgen ervoor dat u na de realisatie van alle vormen van hernieuwbare energie of andere energiebesparende maatregelen onmiddellijk alle voordelen krijgt.

Investeren in hernieuwbare energie levert dubbele winst op:

1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat

2. een lagere elektriciteitsfactuur voor de school, wat de werkingskosten drukt

Lees alle informatie over het afsluiten van een energielening in deze rubriek.