U bent hier

Energielening

AGION biedt sinds september 2017 goedkope energieleningen. Deze leningen zijn mogelijk voor verschillende investeringen in hernieuwbare energie: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK-centrale), …

Tot eind mei 2019 keurde het agentschap al 78 aanvragen voor een zonnelening goed. Goed voor  17 453 m² aan zonnepanelen op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd en het officieel onderwijs in Vlaanderen!

Voor de energieleningen is  5 miljoen euro beschikbaar; 3,876 miljoen bestemd voor het gesubsidieerd onderwijs. Het “zonneplan voor schoolgebouwen” is één van de 11 klimaatacties voor het onderwijs.

Investeren in hernieuwbare energie levert dubbele winst op:

1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat
2. een lagere elektriciteitsfactuur voor de school, wat de werkingskosten drukt

Lees alle informatie over het afsluiten van een energielening in deze rubriek of dit magazine