U bent hier

Energielening

AGION biedt sinds september 2017 goedkope leningen aan voor het plaatsen van zonnepanelen.

Tot nu toe zijn met deze leningen voor 22.852 m² aan zonnepanelen geïnstalleerd op de schoolgebouwen in het gesubsidieerd vrij en officieel onderwijs in Vlaanderen.

Ondertussen is het toepassingsgebied al uitgebreid. Deze leningen zijn mogelijk voor verschillende investeringen in hernieuwbare energie: zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, warmtekrachtkoppelingscentrale (WKK-centrale), …

Lees meer in ons magazine.

Maar het aanbod wordt nu nog interessanter!
U kunt voortaan volledig renteloos lenen tot 500 000 euro (excl. btw) voor een periode van 15 jaar. Bovendien moet het geld niet meer alleen geïnvesteerd worden in hernieuwbare energie: het mag ook aangewend worden voor energie-efficiëntie. U kunt dus ook investeren in bijvoorbeeld betere isolatie of hoogrendementsketels.

Een eenvoudige aanvraagprocedure en ontzorging bij de voorbereiding, plaatsing en kwaliteitsopvolging zorgen ervoor dat uw investering onmiddellijk alle voordelen oplevert.

Investeren in energie-efficiëntie levert dubbele winst op:

1. een blijvende CO2- reductie, wat goed is voor het klimaat

2. een lagere elektriciteitsfactuur voor de school, wat de werkingskosten drukt

Lees alle informatie over het afsluiten van een energielening in deze rubriek.
Heeft u nog vragen over de energielening? Mail ons op energielening@agion.be