U bent hier

decreet energieprestaties in scholen

Op 7 december 2007 verleende het Vlaams Parlement zijn goedkeuring aan het decreet betreffende energieprestaties in scholen. Dit decreet bepaalt dat scholen, voorlopend op de EPB-regelgeving, aan E70 moesten voldoen, en hiervoor bijkomend gesubsidieerd werden.

De EPB-wetgeving is ondertussen stapsgewijs strenger geworden. Het decreet legt ook de subsidiemodaliteiten voor de scholen binnen het pilootproject passiefscholen vast.

AGION verleent sinds 1 september 2016 een aanvullende subsidie voor bouwprojecten waarbij een E40-peil wordt gehaald op vlak van de energieprestatievereisten.

Subsidiering E40:

  • De financiële norm wordt verhoogd met 21 euro/m² (excl. btw en algemene kosten)
  • Deze meersubsidie wordt voor 100% vergoed
  • Het bedrag van 21 euro/m² is vastgelegd op 1 januari 2007 en wordt vanaf die datum geïndexeerd. De te hanteren geïndexeerde bedrag vind je terug in de tabel van de financiële norm.
  • Deze subsidiering is zowel van toepassing op de projecten uit het reguliere circuit als de DBFM-projecten.

Als EPB van toepassing is, moet bij het ontwerp een startverklaring toegevoegd worden die een EPB-verslaggever moet opstellen. Ook bij de eindafrekening zijn de nodige stavingsdocumenten nodig. Zonder die verklaring kan AGION het dossier niet goedkeuren.