U bent hier

brandveiligheid

Alle nieuw op te richten gebouwen moeten beantwoorden aan de voorschriften van het KB van 7 juli 1994 (en wijzigingen) tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing.

De laatste wijziging dateert van 7 december 2016 en is van toepassing voor alle gebouwen waarvoor de stedenbouwkundige vergunning ingediend is vanaf 1 april 2017. Dit KB actualiseert de basisnormen brandpreventie op meerdere vlakken, o.a. aan de Europese regelgeving.

Daarnaast bestaat er ook de NBN S21-204 ‘Brandbeveiligingen in de gebouwen - schoolgebouwen’ (1982).

We raden u aan om bij opstart van uw ontwerp contact op te nemen met de lokale brandweer