binneninstallatie drinkwater

De kwaliteit van het drinkwater is een gedeelde verantwoordelijkheid: tot en met de watermeter is de drinkwatermaatschappij verantwoordelijk, na de watermeter ligt de verantwoordelijkheid bij de abonnee. Daarom gelden  technische eisen voor  de binneninstallatie en wordt er pas drinkwater geleverd na een keuring. Deze aanpak is noodzakelijk aangezien het Decreet voor water bestemd voor menselijke aanwending bepaalt dat de drinkwaterleverancier er over moet waken dat het water in een onberispelijke kwaliteit de kranen bereikt waar dagelijks drinkwater wordt gebruikt.

De technische eisen waaraan een sanitaire installatie moet voldoen zijn bepaald in:

  • het technisch reglement op de binnenhuisinstallatie voor water bestemd voor menselijke aanwending van AquaFlanders. Het technisch reglement is van toepassing op alle nieuwbouw en grote verbouwingswerken van sanitaire installaties. Het reglement beschrijft onder meer de soorten aftakkingen, en geeft instructies inzake ontwerp, dimensionering, aanleg, onderhoud en beveiliging van de binneninstallaties voor drinkwater en tweedecircuitwater (veelal putwater of hemelwater).
  • de technische voorschriften van Belgaqua.

Sinds 1 januari 2005 gaat drinkwaterlevering bij nieuwbouw of renovatie gepaard met een keuring. Ook bij een wijziging of uitbreiding van de installatie is een bijkomende keuring verplicht. Deze keuring kan gebeuren door een bevoegd keuringsorganisme of door een drinkwaterbedrijf. Als een installatie niet aan de technische vereisten voldoet, start een drinkwatermaatschappij niet met de drinkwaterlevering. Vraag daarom bij eventuele bestekken een conforme sanitaire installatie.

 Meer weten?