U bent hier

betaling

Nadat AGION de inrichtende macht op de hoogte heeft gebracht van het akkoord met de aanvraag van de huursubsidie, bezorgt de inrichtende macht

  • een kopie van de definitieve huurovereenkomst,
  • het rekeningnummer
  • de identiteit van de rekeninghouder, ondertekend door het schoolbestuur
  • de netto-bouwkost van het huurdossier, in het geval dit betrekking heeft op een (gedeeltelijke) invulling van een aanvraag op de wachtlijst bij AGION

AGION betaalt de huursubsidie uit per afgelopen kwartaal van het kalenderjaar.